En ny entré skulle kunna öppnas upp i väster vilket skulle göra att Kulturmagasinet kommer närmare Esplanaden och Stora torget, konstaterar Daniel Eklund, avdelningschef på Sundsvalls museum.

Kulturmagasinet öppnar upp

En ny entré, nya spångar mellan husen och en ny programsal. Det är några av idéerna när Kulturmagasinet ska uppdateras.
Text och foto: Thomas Ekenberg  Illustration: Expology

Kulturmagasinet har funnits i över 30 år och har sedan invigningen 1986 inte genomgått några större fysiska förändringar. Men nu har ett förslag på hur byggnaderna kan utvecklas tagits fram på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Daniel Eklund, avdelningschef på Sundsvalls museum, har samordnat arbetet.
– Utifrån verksamheterna i huset, med bibliotek, museum, arkiv, kafé, konsumentupplysning, Unga magasinet med mera har vi tittat på hur man rör sig i byggnaden och mellan husen. Våra ledord har varit attraktivare, tillgängligare och mer inkluderande, säger han.
Förslaget innebär att en ny entré öppnas i väster, mot Navet, där biblioteket har sin tidskriftshörna i dag. I anslutning till den nya entrén skulle också kaféet kunna ligga med möjlighet till uteservering.
– En västlig entré skulle hamna mer naturligt och öppet för staden och skulle förmodligen få funktionen som ny huvudentré in i huset, säger Daniel Eklund.
Tanken är också att de fyra husen som utgör Kulturmagasinet ska bindas samman med sammanhängande spångar som slingrar sig hela vägen mellan husen på en vånings höjd och binder ihop husen.

Naturlig mötesplats
Önskan är också att skapa ett mer öppet markplan.
– En mer tillgänglig gemensam reception har länge stått på önskelistan liksom att öppna upp mellan bibliotek och museum. Vi vill skapa en yta där det känns naturligt och lustfyllt att mötas, konstaterar Daniel Eklund.

Daniel Eklund
Daniel Eklund

Ett annat bekymmer har i många år varit programsalen, som är för liten för många evenemang. I dag stänger den svarta lådan också effektivt utsikten norrut, mot Norr stenstan och vidare mot Norra kajen.
I förslaget rivs den nuvarande salen och ersätts med en större vid innergårdens östliga ände, där museet i dag har tillfälliga utställningar.
– Tanken är också att kunna utnyttja ytan ovanpå den nya programsalen och att den knyts ihop med trappor och spångsystemet.
Samtidigt har byggnaden fortfarande stora arkitektoniska värden med sin glasstruktur och stenstadsfasader.
– Tanken är inte att göra några större förändringar inne i huset. Det handlar inte om att flytta runt verksamheterna, med undantag för museets lagermagasin som i dag ligger på första våningen i ett av husen. Det är en yta som skulle kunna vara mer publik säger Daniel Eklund.

Hoppas locka fler
En viktig utgångspunkt är också att göra Kulturmagasinet attraktivare.
– Möjligheterna till medskapande och hur vi inkluderar besökarna är något vi tittar på utifrån hur vi kan skapa ett modernt kulturhus och locka till oss nya grupper.
Kulturmagasinet har med sitt läge en nyckelroll i utvecklingen av stadskärnan med närheten till den stora öppna ytan mot ån, Norr stenstan, som på sikt ska bebyggas och få samma kvarterskaraktär som stenstan.
– Med byggandet av bostäder på Norra kajen och utveckling av nya kvarter i Norr stenstan så hamnar Kulturmagasinet i ett nytt sammanhang. Det som tidigare varit baksidor med lastkajer och parkeringsplatser får nya funktioner och Kulturmagasinets byggnader får en ny roll.
Förslagen till ombyggnad av Kulturmagasinet kostnadsberäknas till 40–50 miljoner kronor. Än finns inga beslut utan frågan ligger på kultur- och fritidsnämndens bord.

En spång som slingrar sig mellan husen på en vånings höjd binds samman med en ny informationsdisk mitt i det nuvarande torget och taket på en ny programsal i öster.
En spång som slingrar sig mellan husen på en vånings höjd binds samman med en ny informationsdisk mitt i det nuvarande torget och taket på en ny programsal i öster.
Fakta/

En konsult har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden tagit fram en utvecklingsplan för Kulturmagasinet. I förslaget finns bland annat en ny entré i väster, en ny central reception och en ny större programsal i öster. Dessutom föreslås att husen binds ihop med en spång.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s