Här ska stenstaden växa vidare

I dag känns området mest som Sundsvalls baksida. Här finns tusen parkeringsplatser men nästan ingen grönska eller bebyggelse. Ändå ligger det mitt i stan. Norr stenstan är nästa utvecklingsområde i centrum.
Text: Thomas Ekenberg  Foto: Sundsvalls kommun

Norr stenstan mellan Sjögatan och Selångersån avgränsas av lilla Fisktorget i väster och Mitthems trähus i öster. Flygbilden över området visar tydligt ett par saker: här finns i dag mest betong, asfalt och parkeringar. Men bilden visar också hur centralt det ligger. Stora torget är bara ett par hundra meter bort.
– Närheten till Selångersån och hamnen men också stenstan och de nya bostadsområdena på Norra kajen och i inre hamnen gör området till ett viktigt stråk för utvecklingen av den centrala staden, säger Claes Rogander, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.
Här kan det inom några år bli nya kvarter för både bostäder och andra verksamheter men också grönområden.

Unikt för Sundsvall
– Det är ganska unikt för Sundsvall att vi har så stora oexploaterade ytor mitt i staden, ytor som är så flexibla att de kan anpassas efter många olika önskemål och kan rymma allt från en stadspark till bostäder, byggnader för kultur eller kontor och dessutom följa den klassiska kvartersstrukturen i stenstan, säger Claes Rogander.
Planer finns också på att dra om gamla E4 på sträckan och anpassa den efter stadens rutnät. Därför görs inga större förändringar på delen mellan Selångersån och Sjögatan i den ombyggnation av gamla E4 som Trafikverket drar igång senare i år.
De enda byggnader som finns i området i dag är de gamla hamnmagasinen där fyra av dem bildar Kulturmagasinet. En fastighet som delvis kan få ny funktion i framtiden. Idéer finns på att öppna upp fler entréer så att man kan gå igenom huset, eller ha en uteservering vid en ny västlig entré.
I delen närmast hamnen, Finnkajen, vill fastighetsbolaget Magnolia bygga ett hotell och har fått ett positivt planbesked för detta.

Lastplats och upplag
Norr stenstan har aldrig varit bebyggt med bostäder utan har historiskt använts som lastplats och upplag för hamnen. På senare år har stora ytor använts för busstrafiken samt parkeringar. I dag finns cirka tusen p-platser i området.
– En viktig fråga är hur parkeringsbehovet ska lösas när de flesta ytorna kommer att bebyggas. Det gäller inte minst för tillgängligheten för handeln men också för dem som ska bo och verka i området.
När hållplatserna för lokaltrafiken flyttar ett kvarter från Navet till Oasen nästa år och senare också långfärdsbussarna till nya resecentrum vid stationen öppnas ytterligare nya möjligheter för området.
– Oavsett om det blir verksamheter, bostäder, grönområde eller annat bidrar omdaningen till att det blir mer liv och rörelse i centrala Sundsvall, konstaterar Claes Rogander.

 

webb_Norr Stenstan

Navet kan fyllas med grönska och färg

Hur kan vi använda design, konst och kultur till att göra Navet till en bra mötesplats? Det funderar barn och unga på i ett projekt kallat Navet temporärt.
Planeringsarkitekt Johan Nordström vid stadsbyggnadskontoret leder arbetet med Navet temporärt. Utgångspunkten är vad ytorna runt Navet kan användas till när bussarna försvinner.
– Vi vill pröva nya vägar att arbeta med stadsutveckling. Genom att använda nya dialogmetoder med särskilt fokus på barn och unga har vi ställt frågor och uppmanat till att komma med idéer för hur Navet kan bli en bra mötesplats, säger han.
Dialogen har genomförts i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och innefattar bland annat en SMS-panel och workshop på unga Magasinet. Även studenter i grafisk design vid Mittuniversitetet har haft Navet som en särskild uppgift.
– Vi vill sätta stadslivet först. Vad är det som gör en plats intressant, som gör att man vill vara där om och om igen? Med Navet temporärt har vi valt att arbeta med design, konst och kultur och hur det genom olika uttryck och händelser kan aktivera en plats, säger Johan Nordström.
De idéer som kommit in kan sammanfattas i tre delar: grönska, konst och färg.
– Många uttrycker att de vill ha mer grönska i området, men även att det ska vara ett område där det händer saker, där man vill se konstnärliga uttryck, säger Johan Nordström.
Viljan är att Navet ska få en ny funktion ganska omgående efter att lokalbussarna flyttats.
– Det ska inte bli en plats som ska stå övergiven i några år innan det händer något.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s