Från betongöken till oas när stadsbussarna flyttar

 

Från Navets betongtunga miljö till den inbjudande och gröna Esplanaden. Så ser planerna ut när stadsbussarna ska flyttas närmare stadskärnan.
– Hållplatserna flytas bara ett kvarter men det kommer att bli ett rejält lyft för kollektivtrafikresenärerna, säger projektledare Niklas Bergström.
Text: Thomas Ekenberg
Illustration: ÅF Sandell Sandberg

Nu finns en gestaltningshandling som visar hur de nya busshållplatserna i city kommer att se ut i framtiden. Hållplatserna flyttas ett kvarter söderut i Esplanaden till det område som i dag är parken Oasen. Hela området byggs om och de sneda bänkarna och klätterställningarna som finns i området i dag försvinner. Lekanordningarna flyttas till andra parker i Sundsvall.
– Det nuvarande Navet upplevs som otryggt och oattraktivt och gör i värsta fall att vissa människor undviker att åka buss. De nya hållplatserna flyttar in i stenstan i direkt anslutning till butiker och flödet av människor. Det kommer att innebära ett stort lyft för tryggheten, säger Niklas Bergström, projektledare vid stadsbyggnadskontoret.
Tanken är också att öka attraktionskraften för kollektivtrafiken.
– Vi har velat skapa förutsättningar för en ökad trygghet för alla som vistas i området och att det i förlängningen innebär att fler kan tänka sig att åka buss, säger Niklas Bergström.

Blir det elipsformade taket Sundsvallsbornas nya mötesplats?
Blir det elipsformade taket Sundsvallsbornas nya mötesplats?

Trafiksäkerhet
Ombyggnaden ska också bidra till bättre trafiksäkerhet.
– Området krymps och blir mer överblickbart. Vi får en större tydlighet för gångtrafikanter och bättre struktur med smalare körfält för bussarna. Det blir även genomgående cykelfält genom Esplanaden. Området ska även förses med markvärme vilket också förbättrar trafiksäkerheten.
Esplanadens tydliga struktur får en fortsättning med bland annat trädplanteringar. Fyra hållplatser med väderskydd och bänkar byggs men den stora iögonfallande förändringen blir ett stort ellipsformat tak på 24×12 meter som placeras mitt i Oasen. Dessutom byggs nya hållplatser på Sjögatan öster och väster om korsningen med Esplanaden.
Ombyggnaden görs också med tanke på att regional- och långfärdsbussarna också flyttar från Navet om ett par år till nya resecentrum vid järnvägsstationen. Efter flytten kommer även de bussarna att använda de nya hållplatserna i stenstan.
– Ombyggnaden av det nya kundcentrat har redan påbörjats. Mindre ledningsarbeten med dagvatten och fjärrvärme planeras att genomföras under hösten och de stora markarbetena för kommer att påbörjas våren 2019, säger Niklas Bergström.
Och när bussarna försvinner från Navet kan det området användas till annat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s