Gamla E4 byggs om till stadsgata

Nu är det dags. Stenstan och hamnen knyts ihop när gamla E4 genom centrum byggs om till stadsgata.
Text: Thomas Ekenberg   Illustration: Thyréns & Rundquist

Ingen överklagade vägplanen som därmed vann laga kraft tidigare under våren. I skrivande stund pågår upphandling av den entreprenör som ska göra jobbet och Trafikverkets projektledare Bengt-Erik Eriksson tror att arbetet kan komma i gång efter
semestern.
– Den 2,6 kilometer långa sträckan mellan Skönsberg och Resecentrum delas in i två etapper för att underlätta framkomligheten för trafiken under byggtiden, säger han.

Norra delen först
Arbetet kommer att inledas på den
norra delen av sträckan mellan
Selångersån och Skönsberg.
– Även om vi delar in sträckan i två etapper så kommer den första etappen att medföra stora trafikstörningar, säger Bengt-Erik Eriksson.

Gamla E4, väg 562, ska omvandlas från en tät genomfartsled till en stadsgata som knyter ihop stenstan med de nya bostadsområdena i hamnen.
Gamla E4, väg 562, ska omvandlas från en tät genomfartsled till en stadsgata som knyter ihop stenstan med de nya bostadsområdena i hamnen.

Korsning flyttas
Ombyggnaden innebär bland annat att korsningen vid Skepparplatsen flyttas västerut för att bättre anpassa vägen till det lokala vägnätet. Där byggs det också en stödmur mot Skönsbergsvägen. Det byggs också en ny cirkulationsplats ungefär mitt på sträckan med access till Norra kajen och Heffners allé.
På den södra vägsträckan blir det bland annat en ny och bredare gång- och cykelväg under vägen vid Trädgårdsgatan samt en ombyggnad av korsningen Parkgatan-Köpman-
gatan. Där kommer även de nuvarande gång- och cykeltunnlarna att rivas, vilket beräknas ge stor påverkan på trafiken.
Ombyggnaden medför också att nedre delen av Storgatan stängs för biltrafik. Det blir nya infarter till Kyrkogatan och Nya Hamngatan och en ny cirkulationsplats vid Resecentrum.
– På en sträcka om cirka 200
meter förbi kasinot minskas antalet
körfält från fyra till två. För att minska barriären mellan stenstan och de nya bostadsområdena i hamnen gör vi också ett tydligt gångstråk längs Storgatan från inre hamnen till centrum, säger Bengt-Erik Eriksson.
Båda deletapperna beräknas stå färdiga 2020.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s