Stina Feil, Sundsvalls kommun, och Oskar Lundblad, Trafikverket, ansvarar för att koordinera trafiken vid alla stora byggprojekt i stan.

Planera din resa när Sundsvall byggs om

Två av de viktigaste trafikstråken genom staden byggs om samtidigt då gamla E4 rustas och en ny Storbro byggs.
– På de gator som har mycket trafik redan i dag kommer det att bli sämre framkomlighet, särskilt under rusningstrafik, säger Stina Feil, trafikplanerare på Sundsvalls kommun.
Text: Thomas Ekenberg Foto: Anna Thors

De första tecknen på en ovanligt stor byggaktivitet i centrala staden syns redan. MittSverige Vatten & Avfall har dragit i gång ett omfattande arbete vid Skepparplatsen där grävskoporna har ätit sig in i backen ovanför. Det är bara början.
Stina Feil på stadsbyggnadskontoret och Oskar Lundblad på Trafikverket har tillsammans ett ansvar för trafikkoordineringen, ett gemensamt arbete för att identifiera de trafikproblem som kan uppstå och försöka minimera störningar så långt som möjligt.
– Det är många aktörer inblandade och vi har försökt bidra med en helhetssyn kring hur de olika projekten påverkar trafiken och se till att de redan i planeringsskedet för-
söker ställa för minsta möjliga trafikpå-
verkan, säger Oskar Lundblad.

Inleds till hösten
Utmaningen är att två av stadens centrala genomfartsleder byggs om samtidigt, gamla E4, öster om stenstan, och Storbron, väster om densamma. Redan i höst inleds byggena och aktiviteten kommer att trappas upp
under 2019 och 2020.
– Det kommer att bli besvärligt och trafikanter får räkna med lite längre restider genom stan. Särskilt under rusningstrafik räknar vi med att det kommer att bli besvärligt, säger Stina Feil.
Ombyggnaden av gamla E4 är den som kommer att påverka trafiken mest. Det gäller särskilt korsningen vid Skepparplatsen, som är stans mest trafikerade.
– Den ombyggnationen ställer höga krav på provisoriska lösningar för att kunna hantera trafiken under byggtiden, säger Oskar Lundblad.

Provisorisk bro
Vid den andra stora ombyggnaden, Storbron, byggs en provisorisk bro vilket ger en något begränsad kapacitet på Skolhusallén och Storgatan jämfört med i dag. Här räknar trafikplanerarna att trafiken ändå kommer att kunna flyta på någorlunda.
Och man kommer att kunna ta sig fram längs båda dessa stråk under hela byggtiden.
– Vi tittar på alla trafikslag och planerar för god framkomlighet för bussar, cyklister och gående såväl som för biltrafiken, säger Stina Feil.
En strategi som trafikplanerarna hoppas att Sundsvallsborna ska anamma är just att
använda andra alternativ än bilen – som att gå, cykla eller åka buss.
– Kan de som har möjlighet välja ett
annat färdsätt kommer det ge stora effekter på framkomligheten. Även små minskningar i trafikmängden ger stora effekter på exempelvis köbildningar, säger Oskar Lundblad.
Att bygga bra provisoriska lösningar för fotgängare och cyklister blir också viktigt.
– För dem som bor inom ett par kilometer från sin arbetsplats kan en sådan förändring göra att man väljer att ställa bilen och i stället väljer att gå eller
cykla, påpekar Stina Feil.

Tydligast i rusningstrafik
Allt pekar på att restiderna kommer att förlängas och att det märks tydligast under rusningstrafik och på de mest trafikerade stråken genom stan.
– Vi har förståelse för att längre restider kan påverka Sundsvallsbornas vardag men hoppas att man kan ha överseende med det under byggtiden, säger Oskar Lundblad.
En annan strategi för att undvika köer är att välja att åka på andra tider.
– Vi har ganska korta toppar i trafiken. Mellan 16 och 17 på eftermiddagen är det mest trafik. Det är också en topp vid 8 på morgonen. För den som kan åka en halvtimme tidigare eller senare blir det en stor skillnad, konstaterar Stina Feil.
Trafikplanerarna har också dragit
vissa lärdomar från de anläggnings-
arbeten som redan gjorts när Mitt-
Sverige Vatten & Avfall byggt om
vattenledningsnätet i centrala staden med avstängningar av vissa körfält både på gamla E4 och på Norrmalmsgatan.
– Det vi kan se är att det har gått över förväntan. Sundsvallsborna är duktiga på att välja andra restider och resvägar och trafiken har anpassat sig efter de rådande förutsättningarna utan att några större besvärliga situationer uppstått, säger Stina Feil.

Erfarenheter från E4
Även erfarenheter från det stora byggprojektet med E4 Sundsvall används.
– Bland annat använder vi en trafikmodell som togs fram i samband med E4-projektet för att få en indikation på hur trafiken flyter utifrån olika scenarier och exempelvis stängningar av vissa körfält, säger Oskar Lundblad.
En annan erfarenhet från E4-projekt-et är vikten av att ha bra samordning mellan de olika byggaktörerna, polis och räddningstjänst.
– Det uppstår alltid situationer, som olyckor, som snabbt kan få stora konsekvenser för framkomligheten. Att då ha en bra beredskap underlättar och gör att man snabbare kan sätta in åtgärder, säger Oskar Lundblad.
Trafikplanerarna vill även slå ett slag för bussen, men ett problem är att flera av busslinjerna trafikerar de mest utsatta gatorna.
– Sammanfattningsvis kan man säga att på de gator där det redan i dag är mycket trafik kommer det att bli lite värre. Trafiksystemet är ganska känsligt, en liten ökning kan ge stora effekter i form av köer. På samma sätt kan en liten minskning ge stor effekt för ökad framkomlighet, säger Stina Feil.

webb_MG_8202

Tipsen för dig som ska åka genom stan/

  • Välj andra tider.
    Byggstörningarna kommer främst att märkas vid rusningstrafik på morgon och kväll. Vill du undvika köerna – åk lite före eller efter rusningstimmen.
  • Välj andra färdsätt.
    Att gå eller cykla kan vara lika effektivt eller snabbare för många som ska till jobb och skola i stan.
  • Välj andra vägar
    Undvik i den mån du kan att åka genom centrum om du bara ska åka igenom stan.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s