Logistikparken – ett resecentrum för gods

Det har pratats en hel del om villorna i Petersvik. Lite mindre om vad Logistikparken som ska byggas där faktiskt är. Visste du till exempel att projektet på sikt kan ge bättre miljö och fler arbetstillfällen för oss som bor i Sundsvall?
Magnus Borgström, projektchef på Logistikparken, reder ut begreppen.
TEXT: ANNIKA SOHLANDER FOTO: LOGISTIKPARKEN

Vad är Logistikparken?
– Många känner till Resecentrum för oss människor som ska byggas vid järnvägsstationen inne i Sundsvall. Logistikparken är också ett resecentrum, men för gods. Den kommer att innehålla en ny kombiterminal, en containerhamn och logistikytor där företag kan hyra plats.

Varför behövs Logistikparken?
– Kombiterminalen som finns vid järnvägsstationen i dag är proppfull. Kapaciteten där är maxad och vi kan inte ta mer gods med järnväg till och från Sundsvall än vi gör i dag. Godset som kommit in fraktas med lastbil. Det innebär att tunga fordon ska in mitt i Sundsvall och lasta och lossa. Det är ett globalt fenomen att transportbehovet ökar och eftersom näringslivet i Sundsvall verkar på en global marknad så ökar behovet av transporter även här.

Hur ska den nya kombiterminalen i Logistikparken fungera?
– I dag finns det 350 meter järnvägsspår vid Kombiterminalen, det kommer att öka till 650 meter i den nya terminalen. Att längden på spåret nästan fördubblas innebär på sikt att mycket mer gods till och från Sundsvall kan köras på järnväg. Spåret kan dessutom förlängas till 750 meter i framtiden när man byggt ut mötesstationer som är anpassade för längre tåg.

Vad vinner vi på det?
– Genom att bygga en ny kombiterminal kan man flytta logistiknavet från centrum till Logistikparken. Det innebär att lastbilar som ska lossa och lasta inte längre behöver åka in i centrala Sundsvall. Miljön och framkomligheten blir bättre och vi slipper miljöfarligt gods i centrala Sundsvall.

Vad händer med kombiterminalen i centrum?
– Den ytan behövs till Resecentrum för persontrafik. Bland annat ska man bygga parkeringsplatser.

Det byggs även en containerhamn i Logistikparken, vad är det?
– Containertransporter ökar eftersom det fungerar på många typer av gods. I dag lastas gods från järnväg till bil i kombiterminalen. Genom att bygga en containerhamn i Tunadalshamnen så kan gods lastas även till båt. Det blir ett nav där de tre transportslagen kan samordnas mer effektivt.

Vad betyder Logistikparken för industrin?
– Sundsvall är en exportregion där det är viktigt med effektiva och säkra transporter på en bra kostnadsnivå. Det måste finnas en trygghet, ett stabilt transportnät för gods för alla företag som finns i Sundsvall och som är beroende av att transportera gods – exempelvis Metso, Kubal och SCA. Av all timmertransport i Sverige så går cirka tio procent till Sundsvall.

På vilket sätt har vanliga människor nytta av Logistikparken?
– Många företag i Sundsvall är beroende av effektiva transporter och det påverkar våra jobb och arbetstillfällen. Att bygga ett transportnav gör att fler företag stannar och ökar möjligheten för fler att vilja etablera sig här. Dessutom är luften i staden dålig. Att minska trafiken i centrala Sundsvall och även minska antalet transporter med lastbilar till och från Sundsvall gör miljön bättre.

Varför har det tagit så lång tid?
– Att bygga Logistikparken är ett demokratiskt fattat beslut. Tyvärr har flera av besluten som tagits kring Logistikparken överklagats till högsta instans. Det innebär att flera olika
domstolar har hanterat ärendet. Det har tagit tid och varit kostsamt.

Varför överklagar man?
– De överklaganden som varit har bland annat handlat om att kombiterminalen borde ligga någon annanstans. Men en lokaliseringsutredning är gjord som visat att Petersvik är den bästa platsen för en Logistikpark, eftersom det bland annat redan finns en kaj och ett naturligt vattendjup så att stora båtar kan ta sig in.

Vad säger du om kritiken mot att exploatera Petersvik?
– Petersvik är ett fint område men det ligger mellan två stora industriområden. Att bygga Logistikparken får konsekvenser och de konsekvenserna har värderats och vägts mot nyttan för allmänheten och samhället i stort. Trots överklagan har hittills alla instanser bedömt att nyttan med Logistikparken totalt sett är större än nyttan med att bevara Petersviksområdet så som det tidigare har varit.
Husens kulturvärde har prövats men länsstyrelsen beslutade att inte byggnadsminnesförklara husen i Petersvik. Vi kommer däremot att bevara ett stort naturområde vid vattnet dit man ska kunna ta sig. Hela området på berget ovanför kombiterminalen kommer också att vara tillgängligt för allmänheten. Villan på Kaptensudden och kallbadhuset är q-märkt. Den ägs av Logistikparksbolaget men exakt vad det blir där är under utredning.

Vad händer nu?
– Mark- och miljödomstolen har godkänt miljöansökan och detaljplanen är prövad och har vunnit laga kraft. Miljöansökan har överklagats till Miljööverdomstolen som nu ska pröva ärendet utifrån de uppgifter och åsikter som skickats in.
Parallellt fortsätter bolaget med att projektera och planera för en  byggstart av logistikparken.

Kan logistikparken stoppas?
– Ja, exempelvis om domstolen inte ger tillstånd eller att Trafikverkets planer inte vinner laga kraft.

Vad blir följden om Logistikparken inte byggs?
– Containerhamnen kommer troligen att byggas ändå men kombiterminalen blir då kvar i centrala Sundsvall. Konsekvensen blir bland annat att de långväga transporterna fortsätter att gå på lastbil, tunga transporter i stadskärnan, resecentrum får inte den yta som behövs och effektiviteten som ett logistiknav ger försvinner.

Bakgrund Logistikparken:
En satsning på närmare 800 miljoner
Planerna på en logistikpark (järnväg lastbil/båt) föddes tidigt på 2000-talet. Kommunägda Sundsvalls Logistikpark AB bildas 2010.
Totalentreprenör är PEAB som är ansvarig för projektering och byggnation.
Kostnaden beräknas totalt till cirka 700-800 miljoner.
I den ingår även kostnaden för Containerhamnen som byggs och finansieras av Sundsvalls hamn/SCA.
Enligt planen ska Logistikparken vara klar 2021.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s