Gräver för framtidens Sundsvall

Grävskopor, byggtrafik, omdirigerad trafik och stängda gator. När MittSverige Vatten inleder ett omfattande arbete med ledningsnäten i centrala staden så kommer det att märkas.

AV: THOMAS EKENBERG FOTO: KERSTIN STICKLER

I februari 2017 inleds projektet som innebär att nya ledningar för dagvatten, spillvatten och dricksvatten ska läggas ner i marken på en sträcka från Sjögatan nedanför Kulturmagasinet till järnvägen vid Nybrogatan.

– Det är ett omfattande arbete som vi gör för att modernisera och bygga ut ledningsnätet. Det handlar om att möta framtidens krav, dels för att staden växer men också för att vi har nya klimatkrav som gör att vi måste dimensionera för ökad nederbörd och skyfall, säger Peter Nylén, projektledare vid MittSverige Vatten.

Rejäla gropar

Totalt handlar det om fyra nya ledningar som ska dras och det rör sig om rejäla dimensioner. Två avloppsledningar med en dimension på 1,4 respektive 1,2 meter, en dagvattenledning (för regnvatten som rinner ner i brunnar) på en meter och en ledning för dricksvatten med en dimension på 65 centimeter. Allt ska grävas ner på tre meters djup, vilket gör det lätt att förstå att det blir rejäla gropar och schakt i stadsmiljön.

– Ja, det kommer att bli stökigt, inte minst för trafiken på gamla E4 där det periodvis blir störningar för trafiken vid korsningarna med trafikljus vid Sjögatan, Storgatan och Köpmangatan. Det blir även avstängda gator och filer, säger Peter Nylén.

Under våren kommer bland annat gamla E4 att stängas i omgångar i både söder- och norrgående filer vilket innebär att trafiken får samsas i två filer.

Innan grävarbetena startar kommer gångbron vid SEB-huset att rivas. Strandgatan kommer att grävas upp från Sjögatan till Köpmangatan. Parkeringen nedanför First Hotel Strand kommer att användas för byggetableringen.

Känslig miljö

På en stor del av sträckan kommer MittSverige Vatten att gräva, men man kommer även att använda sig av skonsammare tekniker som att borrning och tryckning av ledningar på vissa avsnitt, till exempel under Köpmangatan

– Arbetet utförs i en känslig miljö och vi undersöker nu bärighet och markförhållandena i området. Bland annat ska vi gräva förbi Tullhuset i hörnet Sjögatan-Strandgatan, som är stadens äldsta hus. Här kan det även bli aktuellt med stabilitetsåtgärder som spontning för att säkra fastigheterna, säger Peter Nylén.

Samtidigt pågår även upprustningen av vatten- och avloppsledningsnätet mellan Skepparplatsen och Sundsvallsbron längs Heffners Allé och vid Norra kajen.

Peter Nylén hoppas att boende, trafikanter och näringsidkare i området ska ha tålamod med grävningsarbetena.

– Det blir bra i slutändan och arbeten som måste göras när staden växer. Det här är en del vår långsiktiga strategi där vi bygger för att klara framtidens behov.

Arbetet med det nya ledningsnätet ska vara klart vintern 2018, innan nästa stora byggprojekt tar vid i området – Trafikverkets ombyggnad av gamla E4.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s