Projektet som sticker ut… eller upp

Alla har en åsikt och inget är klart. Men det pågår många undersökningar för att få koll på om en skyskrapa på torget är rätt beslut för stan.
AV: MIA BERG FOTO: NYBERG FASTIGHETER

Han vet inte om han vill kalla det Sundsvalls mest omtvistade projekt någonsin, men det är i alla fall ett av dem. Claes Rogander är planarkitekt på Sundsvalls kommun med ansvar för att bereda ärendet om en eventuell skyskrapa på torget för beslut.

– Det handlar om en byggnad mitt i stan, på en plats som varje invånare har en relation till genom att man vistas där i sin vardag. Dessutom är skyskrapan en 110 m hög byggnad i en stad där all annan bebyggelse är 15-20 meter hög. Det blir en påtaglig förändring av stadsbilden – att det eventuella bygget av en skyskrapa på torget engagerar stans invånare är inte konstigt alls, säger han.

Två spår

Det stora intresset och de många diskussionerna har fått kommunen att kasta om lite i processen. Det finns nämligen några avgörande punkter för att projektet över huvud taget ska kunna bli av, och de vill man utreda innan producenterna av huset lägger ner mer arbete på det.

Claes Rogander berättar att kommunen jobbar med två utredningsspår parallellt: Den formella och den politiska delen. I den formella delen ska det utredas om byggnaden utgör en påtaglig skada på riksintresset. Det betyder att man ska titta på byggnaden ur ett stadshistoriskt och kulturellt perspektiv. För detta plockas det in konsulter inom kulturmiljö. Det kommer också att föras samtal med Sundsvalls museum och länsstyrelsen.

– Stenstaden byggdes upp mellan 1890 och 1910. Den upplevs som en enhetlig plats, men om man tittar närmare på husen är det en mängd olika stilar. Det gemensamma för dem är bland annat att de alla är byggda med högklassig arkitektur. När stenstan byggdes bjöd man in de bästa arkitekterna till att rita husen – och använder man samma förhållningssätt nu, så skulle skyskrapan kunna vara helt i linje med Sundsvalls byggnadsanda. Ur den synvinkel skulle det vara värre med en blek byggnad som ingen la märke till.

Men sedan var det det här med storleken. Höjden och skalan och hur den upplevs. Det blå huset på esplanaden bryter också av mot alla andra hus, men där är skalan densamma som byggnaderna runt omkring. Där sticker skyskrapan ut. Ja, eller upp.

– Byggnaden är tänkt att stå i det intressantaste hörnet av torget, och kan bli stans ”konserthustrappa”. Därför är det viktigt att det inte känns obehagligt för allmänheten att visats där för att det blåser eller för att byggnaden anses för hög och skrämmande.

Skuggor faller

Claes Rogander har gjort studiebesök till Victoria tower i Kista för att se hur de löst det, och en mängd data samlas in på vårt eget torg. Man mäter hur skyskrapans skugga skulle ligga under olika delar av dagen och på höst och vårdagjämning, för att se vilka verksamheter som skulle kunna få problem med skuggning. Det görs också vindberäkningar för att se hur vinden skulle bete sig mellan den nya byggnaden och de gamla.

All denna fakta kommer att ligga till grund för politikernas beslut om planarbete i januari eller februari. Blir det nej då skrinläggs planerna på skrapan. Blir det ja, så är det ett ja till att pröva ärendet i en detaljplaneläggning. Och en sådan beräknas pågå åtminstone 18 månader.

– Först efter det kan producenterna ansöka om bygglov för själva byggnaden. Så även om politikerna fortsätter stödja projektet är det långt kvar tills det är säkert att det blir av.

Vad ska till för att det ska bli en skyskrapa på torget, tror du?

– Att man kan visa att det blir en profilbyggnad eller skapar en känsla av att Sundsvall vågar göra djärva saker, i kombination med att allmänheten får tillgång till byggnaden – exempelvis genom en skybar längst upp, då kan det ha en chans. Och förstås att det inte finns formella eller tekniska hinder.

Men det är en bit dit. Claes Rogander säger att opinionen är viktig i det här fallet. Alla motargument utreds noga, men även om det skulle visa sig att det inte finns några hinder kan vi som invånare påverka beslutet.

– Om det blir ett positivt planbeslut, så kommer vi att ha en extra lång samrådsfas där synpunkter från alla är välkomna. Vi kommer att gå ut brett, ett beslut om en så speciell byggnad måste ha en bred grund att stå på.

Nybergs

Preliminär tidsplan

  • Dec 2016-Jan/feb 2017: utredningsarbete
  • Jan/feb 2017: Beslut om planarbete. Vid nej: Ingen skyskrapa på torget.

Vid ja fortsätter processen så här:

  • Feb 2017-Aug 2018: Detaljplanarbete med bland annat samråd där allmänheten inbjuds att ha åsikter om projektet.
  • Aug/sept 2018: Beslut om att anta detaljplanen. Vid nej: Ingen skyskrapa på torget.
  • August/sept 2018: Producenterna kan ansöka om bygglov.
  • Årsskiftet 2018/2019: En eventuell byggstart

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s